top of page
Young attractive man on a review of the doctor dentist..jpg

Efter att retainern tas bort kan små förändringar ske i bettet. Sådana förändringar sker hela livet, även på personer som inte har haft tandställning.

bottom of page