top of page
selective focus of cheerful woman in braces opening mouth during examination of teeth near
Fast apparatur

Fast

apparatur

Första besöket är en konsultation

där tillsammans går igenom dinabehov och vad du som patient vill ha hjälp med. Vi anpassar behandlingen efter just ditt vårdbehov och dina önskningar. Du får viktig information om behandlingsgången.

Fotografier och röntgen tas innan behandlingsstarten.

Insättning av tandställning

Fästena limmas på utsidan av tänderna. Du kan välja mellan metallfästen eller genomskinliga (tillkommer en kostnad på 500 kr/ tand). Det är smärtfritt att sätta in en tandställning. Alla våra patienter får en necessär med 2 olika tandborstar. Vi går igenom tillsammans tandborstningstekniken för tandställningen. En del patienter upplever ömhet de 3-4 första dagarna. Vid behov kan du ta en smärtlindrande tablett.

Återbesök

Regelbundna besök sker med 6-8 veckors intervall där vi justerar tandställningen.

Borttagning av tandställning

Tandställningen tas bort när du har uppnått ett tillfredsställande resultat – ditt nya leende! Alla patienter får en retainer (en tråd) fastlimmad på insidan av tänderna samt en skena som ska användas nattetid.

Uppföljning  

Vi gör två kontroller efter avslutad behandling. Den första cirka 2-3 månader och den sista kontrollen sker ett år efter borttagning av tandställningen.

1. Risker

Ortodontisk behandling, som alla medicinska ingrepp, är inte helt fri från risker. Riskerna är sällan allvarliga, men de måste vara kända. Du kan ta hänsyn till denna information i ditt beslut om du vill starta tandreglering eller inte.

2. Ömhet

Att sätta fast en tandställning gör inte ont och det behövs därför ingen bedövning. Tandställningen limmas fast på tänderna och är enkel att ta bort. Precis efter att tandställningen satts på plats kan tänderna vara ömma. Det kan också kännas ömt vid kontroller och justeringar. Ömheten brukar gå över efter fem till sju dagar.

3. Förkortning av rötterna 

Ortodontisk behandling kan resultera i förkortning av tändernas rötter. Tyvärr är det inte känt exakt vad som orsakar detta och det är vanligtvis omöjligt att förutsäga vilka patienter som kommer att få rotresorption. Rotförkortning slutar efter avslutad behandling, så från det ögonblick som tandställningen inte längre trycker på tänderna.

4. Karies eller tandköttsinflammation

Om munhygien inte är optimal kan fläckar, karies eller andra skador uppstå i tandemaljen. Tandköttet kan också bli inflammerat. Det är viktigt att sköta munhygienen på ett optimalt sätt under behandlingen.

5. Ankylos

En tand kan ”smälta” i käkbenet och då är det inte möjligt att flytta på den. Det kan också hända att en tand helt enkelt inte vill bryta igenom tandköttet. Det finns vanligtvis ingen tydlig anledning till dessa oförutsedda frågor. Behandlingen kan inkludera tanduttag, kirurgisk friläggning eller protetiskersättning.

6. Pulpanekros 

Det finns en liten risk att nerven i tanden kan dö, då behöver man genomgå en endodontisk behandling dvs borttagning av nerven i tanden. Det är väldigt sällan detta händer.

Estetiska fästen

Estetiska fästen kallas också keramiska fästen. Dessa är vita, närmast genomskinliga och syns därför mindre på tänderna. De har samma funktion och sätts in på samma sätt som fast apparatur, läs mer här.

Pris

Med estetiska fästen tillkommer en kostnad om 500 kronor per tand.

Estetiska fästen
bottom of page