Image by Paweł Czerwiński

Estetisk apparatur

Estetiska fästen

Estetiska fästen kallas också keramiska fästen. Dessa är vita, närmast genomskinliga och syns därför mindre på tänderna. De har samma funktion och sätts in på samma sätt som fast apparatur, läs mer här.

Pris

Med estetiska fästen tillkommer en kostnad om 500 kronor per tand.